Memorandum o spolupráci s OZ Preventista

Asociácia kybernetickej bezpečnosti  a občianske združenie Preventista, v zastúpení predsedu správnej rady AKB Ivana Makaturu a predsedu OZ Preventista Jaroslava Ostera, podpísali  2.4.2019 v rámci konferencie  Kybernetická bezpečnosť 2019 v Tatranskej Lomnici memorandum o spolupráci medzi obomi organizáciami. Cieľom tejto kooperácie bude zvyšovanie povedomia učiteľov a mládeže v oblasti prevencie IT kriminality a popularizácia informačnej a kybernetickej bezpečnosti na školách.

Posted in press and tagged , .

Pridaj komentár