Asociácia kybernetickej bezpečnosti je dobrovoľné a nezávislé občianske združenie, ktorého cieľom je reprezentovať slovenskú komunitu informačnej a kybernetickej bezpečnosti v úlohe jej stavovskej organizácie.

Členmi AKB sa môžu stať výhradne fyzické osoby, ktoré vykonávajú odborné činnosti v oblasti súvisiacej s poslaním AKB, alebo ktorých štúdijné zameranie, odborné ciele, alebo predmet vedeckej činnosti súvisia s oblasťou informačnej a kybernetickej bezpečnosti a ochrany osobných údajov.

Pre získanie podrobnejších informácií odporúčame nahliadnuť do stanov AKB.