Profily členov

Marián Trizuliak

Marián Trizuliak

Architekt kybernetickej bezpečnosti v spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.

Kybernetická bezpečnosť Športová fotografia