Prihláška

Členmi AKB sa môžu stať výhradne fyzické osoby, ktoré vykonávajú odborné činnosti v oblasti súvisiacej s poslaním AKB, alebo ktorých štúdijné zameranie, odborné ciele, alebo predmet vedeckej činnosti súvisia s oblasťou informačnej a kybernetickej bezpečnosti a ochrany osobných údajov.

V zmysle čl. 3.3 stanov združenia, je potrebné pre prihlásenie do združenia:
  1. Vyplniť žiadosť: https://www.akb.sk/assets/files/AKB_prihlaska_form.pdf
  2. Získať doporučenie 2 (dvoch) členov združenia (aktuálny zoznam členov nájdete tu)
  3. Podpísanú a oskenovanú žiadosť poslať emailom na adresu backoffice@akb.sk
  4. Zaplatiť členský príspevok na účet združenia.

Ako zaplatiť členský príspevok?

Členský príspevok je potrebné uhradiť, najlepšie s využitím elektronického bankovníctva na účet združenia – č.ú. SK91 0200 0000 0039 9592 8053. Ak využívate mobilnú aplikáciu vašej banky, stačí v aplikácii nasnímať nižšie uvedený QR kód a do informácie pre príjemcu v platobnom príkaze uviesť vaše meno a priezvisko (pre spárovanie platby).

QR kód