Správna rada Asociácie kybernetickej bezpečnosti

Ivan Makatura

Ivan Makatura

Predseda správnej rady
Marek Zeman

Marek Zeman

podpredseda správnej rady
Rastislav Janota

Rastislav Janota

Člen správnej rady
Ľuboš Batěk

Ľuboš Batěk

Člen správnej rady
Ján Adamovský

Ján Adamovský

Člen správnej rady
Lukáš Neduchal

Lukáš Neduchal

Člen správnej rady
Marián Trizuliak

Marián Trizuliak

Člen správnej rady