Ak máte informácie o zaujímavom podujatí, o ktorom chcete informovať širšiu odbornú verejnosť, môžete tak urobiť vyplnením nižšie uvedeného formulára. Informácie spracujeme a zverejníme v našom kalendári.