Európsky mesiac kybernetickej bezpečnosti – aktívna účasť AKB

“Think Before U Click” – heslo už 8. ročníka programu budovania povedomia pre oblasť kybernetickej bezpečnosti pod záštitou Európskej agentúry pre kybernetickú bezpečnosť. V rámci európskeho mesiaca kybernetickej bezpečnosti (#ECSM), sa konali rôzne semináre, webináre a online konferencie. Tento rok sa k tejto aktivite zapojila aktívne aj AKB – členovia správnej rady – pripravili viaceré komentáre k jednotlivým témam, ako aj odpovede v rámci odbornej ankety. V spolupráci s redakciou hnonline v rámci #ECSM sme sa zamerali na viaceré aspekty kybernetickej bezpečnosti, od samotnej podstaty, cez aktuálne riziká a trendy, až po blízku alebo vzdialenú budúcnosť.

Tu je krátky prehľad publikovaných článkov:

Ďakujeme všetkým členom aj aktívne zúčastneným. Budeme aktívne pokračovať tak, aby téma kybernetickej bezpečnosti rezonovala počas celého roka.

Hľadáte odpovede na anketové otázky? Nájdete ich priamo tu: