Európsky mesiac kybernetickej bezpečnosti – aktívna účasť AKB

“Think Before U Click” – heslo už 8. ročníka programu budovania povedomia pre oblasť kybernetickej bezpečnosti pod záštitou Európskej agentúry pre kybernetickú bezpečnosť. V rámci európskeho mesiaca kybernetickej bezpečnosti (#ECSM), sa konali rôzne semináre, webináre a online konferencie. Tento rok sa k tejto aktivite zapojila aktívne aj AKB – členovia správnej rady – pripravili viaceré komentáre k jednotlivým témam, ako aj odpovede v rámci odbornej ankety. V spolupráci s redakciou hnonline v rámci #ECSM sme sa zamerali na viaceré aspekty kybernetickej bezpečnosti, od samotnej podstaty, cez aktuálne riziká a trendy, až po blízku alebo vzdialenú budúcnosť.

Tu je krátky prehľad publikovaných článkov:

Ďakujeme všetkým členom aj aktívne zúčastneným. Budeme aktívne pokračovať tak, aby téma kybernetickej bezpečnosti rezonovala počas celého roka.

Hľadáte odpovede na anketové otázky? Nájdete ich priamo tu:

Nedocenené oblasti kybernetickej bezpečnosti na Slovensku? Málo ich nebude, ale…

V poradí už štvrtá piatková príloha Hospodárskych novín sa tentoraz venovala nedoceneným oblastiam kybernetickej bezpečnosti. Výsledok ankety hovorí jednoznačne – chýbajúci kvalifikovaní odborníci. Prečo je tomu tak? Aké úskalia so sebou prinášajú čoraz sofistikovanejšie hrozby a skúsenejší útočníci? Je riešením vzdelávanie, alebo aj „mindset“ manažérov? Viac sa dočítate v špeciálnej prílohe Hospodárskych novín, ako príspevok k európskemu mesiacu kybernetickej bezpečnosti. Celý článok, včítane tradičnej ankety kľúčových odborníkov z oblasti kybernetickej bezpečnosti, si môžete prečítať na nasledovnom odkaze.

Zaujíma vás výsledok s odpoveďami na otázku – Ktoré oblasti KB sú najviac nedocenené na Slovensku – výsledok nájdete tu: Anketa HN = 4. tyzden