AKB je partnerom konferencie „KYBERNETICKÁ BEZPEČNOSŤ 2019“

Asociácia kybernetickej bezpečnosti (AKB) je mediálnym partnerom konferencie „Kybernetická Bezpečnosť 2019“ organizovanej spoločnosťou Poradca podnikateľa pod záštitou Národného bezpečnostného úradu, ktorá sa bude konať 1.-2.4.2019 v Tatranskej Lomnici.

Na konferencii sa budú riešiť aktuálne témy v prezentáciach aj v panelových diskusiach

  • Ako sa bezpečne pohybovať v kybernetickom priestore
  • Ako si chrániť súkromie a eliminovať internetové podvody
  • Aktuálne kybernetické nebezpečenstvá
  • Čo hovorí legislatíva

Vyvrcholením prvého dňa konferencie bude slávnostný krst knihy „Komentár k zákonu o kybernetickej bezpečnosti“ od spoluautorov – členov Asociácie kybernetickej bezpečnosti.

Posted in press and tagged , .

Pridaj komentár